MENU
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 654

Use the form below if you want to register your organization with the Embassy. Registration in this context simply means that you provide pertinent details about your organization to the Embassy for reference. Please note that registration with the Embassy does not in any way grant your organization official or legal status in the host country. Registration here also does not mean automatic accreditation with the Federation of Filipino Organizations in Jordan (FilOrg-Jordan). Please contact any of its incumbent officers if you want your organization to be accredited as a member of FilOrg-Jordan. As the sole recognized representative federation, FilOrg-Jordan is the primary point of interaction between the Embassy and the Filipino community.

NOTE: Information submitted using the form below may be shared with other government agencies and non-government organizations involved in or with direct responsibility for coordinating with Filipino communities abroad (e.g. Commission on Filipinos Overseas, Pag-IBIG Fund, etc).

Pagpapalista para sa mga Samahang Pilipino

Gamitin ang porma sa ibaba upang ipalista ang inyong samahan sa Pasuguan. Ang pagpapatala dito ay nangangahulugan lamang na nagbigay kayo sa Pasuguan ng kaukulang detalye tungkol sa inyong samahan. Marapat unawain na hindi kaakibat ng pagpapatala sa Pasuguan ang pagkaroon ng inyong samahan ng opisyal o legal na katayuan sa bansang ito. Gayundin, ang pagpapalista dito ng inyong samahan ay di ibig sabihin na ito ay bahagi na ng Federation of Filipino Organizations in Jordan (FilOrg-Jordan). Makipag-ugnayan sa mga opisyal nito kung ibig ng inyong samahan na maging kasapi ng FilOrg-Jordan. Bilang nag-iisang kinikilalang pangkalahatang samahan, ang FilOrg-Jordan ay ang pangunahing paraan ng pakikipag-ugnayan ng Pasuguan sa pamayanang Pilipino sa Jordan.

PAUNAWA: Maaring ibahagi ang impormasyon ibinigay ninyo gamit ang porma sa ibang ahensiya ng pamahalaan at non-government organizations na may kinalaman o nakikipag-ugnayan sa mga pamayanang Filipino sa labas ng bansa (hal. Commission on Filipinos Overseas, Pag-IBIG Fund, atbp).